Project Description

Благотворително писмо от КСУ „Олга Скобелева“ – Пловдив

Писмо от Директор Албена Банчева

От името на децата и екипът на Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“, изразяваме сърдечна благодарност за оказаното внимание към децата в неравностойно положение. Въпреки неблагоприятните им житейски съдби, КСУ „Олга Скобелева“ се стреми в максимална степен да даде уют, комфорт и радост на децата. С Вашия жест допринесохте за повече усмивки и положителни емоции.
„Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания“
„Център за настаняване от семеен тип за деца“
„Дом за деца лишени от родителски грижи“
„Кризисен център“

Желаем Ви здраве, професионални успехи и изпълнение на всички Ваши начинания!