Project Description

От името на всички възрастни хора в ДСХ „Св. В. Велики“,от името на целия персонал и от мое име изразяваме най-сърдечна благодарност за Вашата съпричастност и направеното парично и продуктово дарение на стойност 500 /петстотин/лева за нуждите на нашите потребители. Приветстваме Вашето участие в инициативата „Направи Добро“ !

В днешното трудно за всички ни време, подобен жест е проява на особено благородство и повярвайте, ние високо ценим това !

Желая Ви здраве, вяра и оптимизъм !